Prisjustering inför 2017!

Vi vill informera våra kunder om att Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB justerar priserna med +6,3 % from den 1 februari 2017. Priset för mindebitering höjs till 750 kr/order. Justeringarna beror på° ökade kostnader för insatsvaror, löner och miljöavgifter. Bolaget har inte justerat priserna på den senaste fem åren. För att dämpa behovet av prisökningar, pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete för att effektivisera produktion, energianvändning och administration.

Metallpristilläggen kvarstår och kommer som tidigare att justeras den 15:e varje månad. Tillägget baseras på metallpriserna på LME, översatt till kronor/kg.

Med Vänlig Hälsning

Kalle Godhe
Tel. 08-566 167 15
Mail. k.godhe@fintlings.se

 

Metall
Pålägg i procent.
Nickel
10 %
Krom
10 %
Tenn
20 %
Koppar
10 %
Guld
35 %
Silver
45 %
Uppdaterad: 2017-12-15

Priserna gäller t.o.m 2018-01-15