Prisjustering inför 2021

Vi vill informera våra kunder om att Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB justerar priserna med +5 % from den 1 januari 2021. Mindebitering kommer höjas från 850 kr till 900 kr, mindebitering för hårdkrom ligger kvar på 2500 kr.

Justeringen beror framförallt på att våra leverantörer återigen höjer sina priser mot oss. Dessutom tillkommer flera nya kostnader för att efterleva lagkraven på miljösidan.

Metallpristilläggen kvarstår och kommer som tidigare att justeras den 15:e varje månad. Tillägget baseras på metallpriserna på LME, översatt till kronor/kg.

Med Vänlig Hälsning

Kalle Godhe
Tel. 08-566 167 15
Mail. k.godhe@fintlings.se

 

Metall
Pålägg i procent.
Nickel
25 %
Krom
10 %
Tenn
45 %
Koppar
25 %
Guld
65 %
Silver
80 %
Uppdaterad: 2021-11-15

Priserna gäller t.o.m 2021-12-15