Prisjustering inför 2020

Vi vill informera våra kunder om att Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB justerar priserna med +3 % from den 1 januari 2020. Mindebitering kommer höjas från 800 kr till 850 kr, mindebitering för hårdkrom ligger kvar på 2500 kr.

Justeringen beror framförallt på att våra leverantörer återigen höjer sina priser mot oss, med upp till 5 %. Dessutom tillkommer ökade kostnader för att efterleva lagkraven på miljösidan.

Metallpristilläggen kvarstår och kommer som tidigare att justeras den 15:e varje månad. Tillägget baseras på metallpriserna på LME, översatt till kronor/kg.

Med Vänlig Hälsning

Kalle Godhe
Tel. 08-566 167 15
Mail. k.godhe@fintlings.se

 

Metall
Pålägg i procent.
Nickel
15 %
Krom
10 %
Tenn
20 %
Koppar
10 %
Guld
65 %
Silver
50 %
Uppdaterad: 2020-06-15

Priserna gäller t.o.m 2020-08-15