Förgyllning

Vad är Förgyllning?

Guld tillhör ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer. Förgyllning används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används metoden för dekorativ ytbehandling.

Förgyllning
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt

Val av skikttjocklek

Eftersom guld fungerar som ett katodiskt korrosionsskydd skyddas inte den underliggande metallen mot korrosionsangrepp i sprickor och porer. Man lägger därför ofta ett mellanskikt av nickel eller koppar för att förhindra galvanisk korrosion i sprickor och porer.

Det finns inga SIS-normer som reglerar skikttjocklekar vid förgyllning. Vi har därför utarbetat följande värden att användas som rekommendationer:

Användningsområde (Förgyllning)
Skikttjocklek (my)
Kontaktbleck och fjädrar för enklare elektriska ändamål, ofta behandling i trumma
0,5
D:o med högre krav på de överförda strömstyrkoma, mild korrosiv miljö
3
D:o i medelhård-hård korrosiv miljö
5
Kontaktdon för höga strömstyrkor
5
Dekorativ användning
0,5

Synpunkter vid konstruktion

Ingen speciell hänsyn bör tas vid konstruktion av detaljer som ska förgyllas.

Vid konstruktion av detaljer som endast ska förgyllas på kontaktytor, kan det vara bra om det är lätt att maskera övriga ytor som inte ska förgyllas eftersom guld är en mycket dyr metall.

Miljöaspekter

Guld betraktas som en ogiftig metall. Dock är många av de föreningar som används vid ytbehandlingen giftiga.

På grund av metallernas höga pris lönar det sig oftast att återföra metallerna till processbaden innan de når reningsverket. Därefter tas det resterande spillvattnet om hand av ytbehandlarens reningsverk.

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se