Förkoppring

Vad är Förkoppring?

Vi utför förkoppring i ett cyankaliskt kopparbad.

Förkoppring används sällan som enskild ytbehandling utan oftast som en förberedande behandling för annan ytbehandling, t ex vid förnickling av aluminium.

Som enskild ytbehandling används förkoppring som uppkolningsskydd på ståldetaljer där man önskar maskera av delar som ej ska härdas. Efter härdning kan kopparen antingen sitta kvar eller strippas.

Förkoppring används även för att förkoppra djuptryckcylindrar samt för framställning av mönsterkort.

Förkoppring
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt
Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se