Betning

Vad är Betning?

Betning innebär att man behandlar metallen i en syra eller syrablandning. Betning ingår oftast som en del i förbehandlingen av metaller före metallbeläggning men utförs ibland som enskild operation. Betningens uppgift är att avlägsna oxider och slagg från valsning, värmebehandling, svetsning etc. med inget eller ringa angrepp på basmetallen.

Betning
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt

Betning görs exempelvis på rostfritt stål med svetsfogar som genom betningen blir rena. Om man inte gör det är risken stor att korrosionsangrepp kan uppkomma i svetsfogama. Därefter passiveras stålet ofta i salpetersyra eller kromat.

Betning av koppar görs ofta efter lödning, pressning och bockning. Metallytan blir därigenom helt ren och får ett dekorativt utseende. Ibland passiverar man kopparen efter betning genom kromatering.

Betning av stål görs för att avlägsna rost, anlöpning och för att göra ren svetsfogar. Efter betning fosfaterar man ofta för att slutligen lackera detaljen.

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se