Kromatering

Vad är Kromatering?

Vi utför kromatering av aluminium och magnesium.

Kromatering utförs i huvudsak på zink, aluminium och magnesium. Ytbehandlingen utförs genom att detaljen doppas i en kromhaltig lösning som reagerar med metallytan så att en tunn, icke-metallisk beläggning erhålls på ytan. s k kromatskikt. Vi utför tre olika sorters kromatering, gulkromatering (innehåller sexvärt krom) och två miljövänliga alternativ i form av både E-clps 4600 och Surtech 650.

E-clps
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt
CromitAL
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt
Gulkromatering
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt

Kromatering av aluminium

Kromatskikt på aluminium används som transport-, hanterings- och lagringsskydd samt som underlag för lackering. Skiktets korrosionsskyddsförmåga beror på legering, användningsmiljö och typ av kromateringsprocess. God skyddsverkan har skiktet endast under begränsad tid.

Kromatering av magnesium

Kromatskikt på magnesium används som transport-, hanterings- och lagringsskydd samt som underlag för lackering. Skiktets korrosionsskyddsförmåga beror på typ av magnesiumlegering, användningsmiljö och typ av kromateringsprocess.

Miljöaspekter vid kromatering

Vissa kromatskikt har vid hantering visat sig kunna ge allergiska hudreaktioner. Gula skikt medför större risk än de övriga typerna av kromatskikt. Spillvatten från kromatbad måste renas varvid krom reduceras och utfälls för avskiljning och vidarebefordran till SAKAB.

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se