Elpolering

Vad är Elpolering

Elektrolytisk polering görs för att erhålla en mycket blank dekorativ yta samtidigt som korrosionsskyddet förstärks väsentligt. Ofta elpoleras detaljer för användning i marin miljö och i hård industriatmosfär. Elpolering av rostfritt föregås ofta av betning.

Elpolering
mm
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
kg
Vikt

Att tänka på under konstruktion

För att få ett bra resultat är det viktigt att den elektriska kontakten under processen är god. Ange gärna ytor för kontaktering. Om detaljen är svetsad är det väldigt viktigt att svetsen är helt tät.

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se