material

VID YTBEHANDLING:
VAL AV MATERIAL

Det är viktigt att välja rätt ytbehandlingsmetod för att uppnå ett bra korrosionsskydd eller andra önskade egenskaper hos slutprodukten. Men lika viktigt är det att välja rätt konstruktionsmaterial i samband med valet av ytbehandlingsmetod. Och lika viktigt är det att konstruktionen tar hänsyn till både materialvalet och ytbehandlingsvalet.

I det följande ska vi försöka ge några allmänna riktlinjer för att underlätta material- och konstruktionsvalet ur ytbehandlingssynpunkt.

KONSTRUKTION OCH MATERIALVAL VID YTBEHANDLING

Konstruktionsmaterial

De flesta material kan ytbehandlas. Ofta behöver man ta till speciella förbehandlingar eller lägga mellanskikt av andra metaller före den önskade ytbehandlingen, men de flesta material kan ytbehandlas.

Det finns dock vissa material som man bör undvika att ytbehandla (eller diskuteras innan ytbehandlingsmetod bestäms):

Material
Orsak
Kraftigt kallbearbetade.
Känsliga för väteförsprödning höghållfasta och härdade stålkvaliteter.
Varmvalsad stålplåt.
Dåligt underlag för dekorativ ytbehandling.
Grovkorniga material.
Ger ojämn yta eller porer i ytskiktet.
Gjut- och aducergjutgods.
Kan ge dålig täckning (med hög fosforhalt) i alkaliska processer.
Blyhaltiga material.
Ger vidhäftningsproblem efter vissa förbehandlingsprocesser.
Material med kraftiga ytföroreningar (rost,slagg).

Måste betas mycket hårt vilket kan ge en ojämn yta.

Pulverpressat och ytbehandlingsresultat.
Mycket svårt att få bra sintrat material.
Magnetiserat material.
Drar åt sig föroreningar i baden.
Kisel- och kopparhaltiga aluminiumlegeringar.

Svåra att anodisera och hårdanodisera.

Dessutom bör man inte montera ihop flera metaller eftersom de olika metallerna kan kräva olika förbehandlingar. Om man av tillverknings- eller funktionsskäl måste ha flera metaller i en konstruktion är det bättre att göra slutmontage efter ytbehandling.

Konstruktionsutformning

I anslutning till beskrivningarna av respektive ytbehandlingsmetod finns synpunkter på konstruktionsutformning, men det finns tre generella principer som är allmängiltiga för alla detaljer som ska ytbehandlas:

Strömmen går enklaste vägen

Detta innebär att skiktuppbyggnaden blir olika på olika delar av detaljen. I håligheter, veck, spalter eller på andra svåråtkomliga delar blir skikttjockleken tunn eller ingen alls. Tänk därför på att konstruera detaljer som har så öppna, enkla och mjuka former utan inneslutningar. som möjligt.

Detaljen måste kunna hängas upp

Ytbehandling går oftast till så att detaljen hängs upp på en ställning så att ström kan tillföras (om den ej skall ytbehandlas i trumma) och detaljerna kan lyftas i och ur ytbehandlingsbadet. Det är därför bra om det finns hål eller liknade i vilket detaljen kan spännas fast och där kontaktmärken kan accepteras.

Vätska måste kunna rinna ur

Eftersom detaljerna doppas i ytbehandlingsbad måste badlösningen gå att avlägsna. Finns det luftfickor måste det borras hål så att dränering kan ske. Annars är det risk att man får problem med ytbehandlingsvätskor som kvarstannat i detaljen och börjar läcka ut vid en senare tidpunkt.

Är det svårt att tillgodose dessa principer finns det dock metoder att ändå åstadkomma ett bra resultat, men till en högre kostnad.

Metalltillägg

Metall
Pålägg i procent
Nickel
30 %
Krom
10 %
Tenn
50 %
Koppar
30 %
Guld
105 %
Silver
105 %

Uppdaterad: 2024-06-15

Priserna gäller t.o.m 2024-08-15

Vi skall inom verksamhetsområdet kemisk och elektrolytisk ytbehandling uppfylla våra kunders förväntningar på en kompetent samarbetspartner. Att uppfylla kundens krav, minimera vår miljöpåverkan och att verka för en säker och trivsam arbetsplats skall vara en naturlig del av vårt arbete.
Fintlings ytbehandlingsfabrik AB - All rights reserved

Hemsida skapad av Area81.se